Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

τα τέρατα που ζουν ανάμεσά μας….


… επειδή εμείς φροντίζουμε
να τα τρέφουμε και να τα ορίζουμε

θεματοφύλακες της ελληνικής δημοκρατίας.

Οι… Αρμόδιοι !

Μια ιστορική διαδρομή ενός φαινομένου που μας ακολουθεί σαν την σκιά μας, έχει ρίζες βαθιές και στέρεες, γιατί το καλοποτίζουμε και το καλοταΐζουμε..

Από την εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» Γαλατσίου.