Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ανοίγει ο δρόμος για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων


Στη σύνταξη των τευχών της προκήρυξης για τη κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων θα προχωρήσει η ΔΕΗ, όπως αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, το οποίο παράλληλα αποφάσισε την ανάθεση της κατασκευής της νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στη Μεγαλόπολη στο επιχειρηματικό σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΕΤΑΔΕ.

Ο δρόμος για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, έργο προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, άνοιξε την περασμένη εβδομάδα μετά την έγκριση από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διασύνδεσης και την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης

Η περιβαλλοντική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη ΔΕΗ, μετά από συνεργασία με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου που θα κατασκευάσει τη διασύνδεση θα γίνει με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αρχικά θα συνταχθούν τα τεύχη της προκήρυξης, τα οποία θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για δύο μήνες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα διαμορφωθούν τα τελικά τεύχη της διακήρυξης, με βάση τα οποία θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε να καλέσει τη ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και την επιλογή των τεχνολογιών που θα περιληφθούν στα κατ’ αρχήν τεύχη διακήρυξης.


Η υποθαλάσσια γραμμή μεταφοράς δυναμικότητας 400 KV θα συνδέσει τα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο και Μύκονο με το διασυνδεδεμένο σύστημα, επιτρέποντας την αξιόπιστη και επαρκή παροχή ηλεκτρισμού, καθώς και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στα νησιά (αιολική κ.λπ.). Μελλοντικά θα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε σχέση με την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου.


Όσον αφορά στη νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της Μεγαλόπολης, το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε την ανάθεση του έργου στην ΜΕΤΚΑ- ΕΤΑΔΕ, αφού η κοινοπραξία αποδέχθηκε τον ειδικό όρο που είχε αποφασίσει η ΔΕΗ, σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., στις 25 Αυγούστου.

Ο όρος προβλέπει ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει καμία απαίτηση κατά τη ΔΕΗ σχετικά με ενδεχόμενη καθυστέρηση ως και 13 μήνες (με βάση το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης του διαγωνισμού) για τη λειτουργία της μονάδας, λόγω μη διαθεσιμότητας των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού 400 KV ή/και του φυσικού αερίου.

To τίμημα για την κατασκευή της μονάδας, ισχύος 811 MW ανέρχεται στα 500 εκατ.
ευρώ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 23 Σεπτεμβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: