Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

φροντί ΖΩ το περιβάλλον ...

από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: